หน่วยงานวิจัยของประเทศไทย


< Prev
หน้าหลัก แสดง เพิ่ม แก้ไข เรียง ย้าย ลบทิ้ง
Next >หน่วยงาน > หน่วยงานรัฐบาล > กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ > กรมวิชาการเกษตร > ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

เลขที่/อาคาร -
หมู่   -
ตรอก/ซอย   -
ถนน   -
แขวง/ตำบล   ลาดกระทิง
เขต/อำเภอ   สนามชัยเขต
จังหวัด   ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์   24960
โทรศัพท์   0-3851-6276-7 
โทรสาร   0-3851-6276 
เว็บไซต์  
หมายเหต